teisipäev, 21. juuli 2015

Koolielu ja käsitöö

Kangakudumine Ravila täienduskoolis, 1930 HMK_F1951

http://muis.ee/museaalview/1430050

Ravlia täienduskooli näitus, 1930.HMK_F1950

http://muis.ee/museaalview/1430039

Eesti Sõna, 20. mai 1943.

Harjumaa noortel avarad edasiõppimisvõimalused

Harjumaa algkoolide lõpetanuil avaneb tänavu rohkesti võimalusi edasiõppimiseks põllundus- ja kodumajanduslikku laadi kutsekoolides. Maakonnas töötab praegu kolm põllunduskooli, mis valmistaval. ette õppinud põllumehi töötamiseks oma kodutalundis kui ka mujal Põllumajanduslikul alal.

Sellised koolid on Ravila põllunduskool Ravilas, Kuusiku põllunduskool Kuusiku mõisas ja Keila põllunduskool Keila mõisas. Kaks esimest on kaheaastase, Keila põllunduskool üheaastase õppeajaga. Neisse võetakse vastu mõlemast soost õpilasi, kes on lõpetanud 6-kl. algkooli, on 16 a. vanad ja on varem vähimalt ühe põllutööhooaja põllunduse alal töötanud.

Nende noorte jaoks, kes on veel liiga noored kutsekoolidesse astumiseks, töötab Harjumaal kaks eritüüpi põllundusõpilaste kooli. Üks neist asub Ravila põllunduskooli juures, teine Jägala täienduskooli juures. Need koolid töötavad 1-2 päeva nädalas, õppekavas on põllumajanduslikud ained ja käsitööd. Koolikursus kestab kaks aastat- Õpilasteks võivad astuda mõlemast soost 14.-18 a. vanused 6-kl. algkooli lõpetanud. 

Õppinud karjatalitajate ettevalmistamiseks töötab Purila mõisas Purila karjatalitajatetekool. Karjatalitajate järele on nõudmine praegu eriti suur, mistõttu kõigile siinseile lõpetanuile on töökoht kindlustatud. Kooli kursus on üheaastane, kusjuures õppetöö kestab aasta ringi. Kooli lõpetanuil on võimalus edasi õppida kontroll-assistentidekooli II klassis. Kooli lõpetanud saavad pärast aastast praktikat õppetalundis kutsetunnistuse. Kooli võetakse mõlemast soost õpilasi, kes on lõpetanud 6-kl. algkooli ja on 17 a. vanad. Kooli õpilased töötavad Purila riigimõisa karjamajapidamises ja saavad selle töö eest ka tasu, mis arvestatakse internaadi kulude katteks.

Õppinud aiapidajate ja aedniku abide ettevalmistamiseks töötab Ravilas kaheaastase õppeajaga Ravila aianduskool. Kooli lõpetanuil on võimalus pärast 5-a. praktika sooritamist saada vastava eksami sooritamisel aednikukutse. Vastuvõtutingimused sinna on samad, mis põllunduskoolidesse.

Kodumajanduslikest koolidest valmistab ette Saku kodumajanduskool õppinud taluperenaisi ja koduabilisi. Õppeaeg on üks aasta, kusjuures õppetöö kestab aasta ringi. Samas töötab ka kuuekuulise õppeajaga koduabiliste eriklass. Õpilasteks võetakse tütarlapsi, kes ori lõpetanud 6-kl. algkooli ja on 16 a. vanad.

Kehtna kodumajanduskool Kehtna mõisas töötab kaheaastase kursusega ja valmistab ette õppinud perenaist. Kooli võetakse õpilasi, kes on lõpetanud gümnaasiumi alamastme (gümnaasiumi II klassi) ja on sooritanud nõuetekohase praktika. Tänavu sellesse kooli uusi õpilasi aga ei võeta.

Kõrgeimat liiki kutsekoolideks Harjumaal on kaheaastase õppeajaga Kehtna kodumajanduse instituut. Õpilasteks võetakse niihästi gümnaasiumiharidusega kui ka kõrgema kodumajandusliku kooli abituriente, kes on sooritanud nõutavad erieksamid. Instituudil on kaks osakonda: kodunduse ja kodutööstuse. Instituudi ülesandeks on ette valmistada õpetajaid eespool nimetatud aladele. Õpilaste vastuvõtmine instituuti toimub sügisel, nõutav on ka eelpraktika kodumajanduslikul alal. 

Kehtna aiandusinstituut: (samuti kaheaastase õppeajaga) võetakse mõlemast soost gümnaasaiumilõpetajaid. samuti on võimalik kooli astuda kõrgema aianduskooli lõpetanuil, kuid neil tuleb sooritada eksam mõnes aines gümnaasiumi kava ulatuses. Kooli ülesanne on ette valmistada õpetajaid, instruktoreid ja konsulente aiamajanduslikui alal. Õppekavadelt sarnleb kool Berlin-Dahleni aianduskoolile.

Kõigi loetletud .koolide juures on internaadid, kus on korraldatud õpilaste, ühistolitlustamlne. Sisseastumise sooviavalduste vastuvõtmine on juba alanud ja kestab sügiseni.

Peale loetletud koolide töötab Harjumaal veet 9 kutsekooli laadilist maatüübiiist täienduskooli kaheaastase kursusega. Neisse võetakse õpilasi, kes on algkooli 6 klassi lõpetanud ja liiga noored veel, et teistesse kutsekoolidesse astuda, samuti neid, kes ei soovi mujal edasi õppida. Nende koolide kavas on peale üldhariduslike ainete eriti kangakudumine ja naiste käsitööd tütarlastele ja puutööd poeglastele.

Harju maakoolivalitsusel on kavatsusel osa täienduskoole muuta kaheaastasteks kodutööstuskoolideks tütarlastele, alates eelolevast õppeaastast. Neis kooles on esikohale tõstetud naisaladesse puutuvate käsitööde õpetamine, kusjuures neile lisanduvad veel ained põllumajanduse alalt.

LINK

Kommentaare ei ole: